Organisatie

Wij brengen Geluk in Beweging

De Maartens Foundation helpt kinderen, jongeren en volwassenen na hun ziekenhuisperiode volop in het leven te staan, doelen te stellen en successen te vieren. Dit doen we met een team van bevlogen deskundigen, aan de hand van ons programma ‘Geluk in Beweging.’

Over ons

Het initiatief voor de Maartens Foundation ontstaat in 2019 vanuit de Sint Maartenskliniek. Directie en medewerkers zien hoe leven met een beperking op het gebied van houding en beweging ingrijpt op het bestaan van mensen. Veel van hen kunnen niet meedoen aan de samenleving zoals ze graag willen. Na de revalidatie in het ziekenhuis moet de revalidant zijn of haar ‘nieuwe leven’ vormgeven. Juist in deze fase zijn deskundige adviezen, hulp en coaching belangrijk. Het aanbod voor ondersteuning is vaak onvoldoende, onoverzichtelijk en/of moeilijk bereikbaar. Dit bovendien in een zorgstelsel dat steeds meer van de patiënten verwacht dat ze zichzelf redden. Naar aanleiding hiervan brengen ervaringsdeskundigen, artsen, therapeuten, zorgmanagers, veronal trainers, sportwetenschappers, en voedingsdeskundigen hun inzichten, ervaringen en motivatie samen in de landelijk opererende Maartens Foundation.

Visie

De Maartens Foundation wil revalidanten met een beperking op het gebied van houding en beweging ondersteunen. Als verbindende schakel tussen de afronding van de poliklinische behandeling en het oppakken van het ‘nieuwe gewone leven’. We willen het persoonlijke geluk, de fysieke en mentale gezondheid en de maatschappelijke integratie stimuleren.

Missie

De Maartens Foundation wil kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking op het gebied van houding en beweging ondersteunen na de ziekenhuisperiode. Als teamcoach van de revalidant en zijn of haar familie en vrienden. Als aanjager van deskundigheid en activiteiten die de doelgroep verder helpen. Als brug voor organisaties en bedrijven die een bijdrage kunnen leveren.

De hoofddoelstelling wordt op verschillende manieren gerealiseerd:

 1. Het vinden van de weg
  Ontdekken wat je mogelijkheden zijn, waarvoor je talent hebt, wat je wilt bereiken en daar een doel voor bepalen: jouw stip op de horizon. Je hebt zin om te ondernemen.
 2. De weg vrijmaken
  We coachen je, vieren successen met je, gaan bij hindernissen met je opzoek naar de oplossing zodat je in beweging blijft.
 3. Nieuwe mogelijkheden bewegen
  We helpen je om mogelijkheden en kansen voor je zichtbaar te maken. En om die vervolgens waar te maken in een omgeving die je begrijpt; je staat er niet alleen voor.

Het werven van gelden

De Maartens Foundation denkt aan verschillende fondsenwervingsactiviteiten om haar risico’s op de baten te spreiden. Dit gaat om de volgende mogelijkheden:

 • Aanvaarden van giften, schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Organiseren van evenementen
 • Donateurswerving;
 • Aanvragen van subsidies en andere bijdragen;
 • Collecten en Jubilea

Erfstellingen kan de stichting uitsluitend aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De stichting wil verschillende activiteiten organiseren om giften en schenkingen aan te trekken.

Besteding van inkomsten

De Maartens Foundation is opgericht met als doel: de fysieke en mentale gezondheid stimuleren van mensen met een beperking op het gebied van houding en beweging, die niet wordt gefinancierd uit reguliere zorg-budgetten.

De uitgaven van de stichting zijn gericht op het uitvoeren van haar maatschappelijke doelstellingen. We besteden het geld aan de programma’s en initiatieven van Geluk in Beweging.

Met het plan Geluk in Beweging leveren we kennis en trainen, stimuleren en motiveren we de deelnemers. We verbinden deelnemers, teamgenoten en omgeving via workshops, clinics en events, onder begeleiding van professionele coaches en getrainde begeleiders.

Geluk in Beweging rust op 5 pijlers met programma’s en initiatieven die vaak op elkaar aansluiten en elkaar versterken, en die in veel gevallen ook afzonderlijk zijn te volgen.

1 Inspiratieprogramma’s. Workshops, presentaties door ervaringsdeskundigen, en het boek Geluk in Beweging.

2 Coaching en begeleidingsprogramma’s. Begeleiding om persoonlijke doelen helder te krijgen. Daarna vertalen we de doelen samen concreet naar een actie plan.

3 Workshops. Met thema’s als onder meer leefstijl en voeding, hobby’s, spel en ontspanning, en subsidies en WMO.

4 Sportclinics. Clinics rond het Geluk in Beweging sportprogramma. Doelstelling; bewustmaking van wat sporten met je doet.

5 Events. Altijd in het teken van ontmoeten en verbinden. Zo’n event kan ook een doel zijn waarnaar een  deelnemer toewerkt.

Op dit moment is de verwachting dat de stichting vanaf 2022 kan voorzien in een deel van de hulpvraag. De komende jaren wordt een verdere groei van de fondsenwerving en besteding verwacht.

Hoe is de Maartens Foundation georganiseerd.

Inspirerende kracht achter de Maartens Foundation is directeur Rob Harmeling. Hij is voormalig professioneel wielrenner en maakte in 1986 deel uit van de Nederlandse ploeg die wereldkampioen werd op de 100 kilometer ploegentijdrit. In 1992 won hij een etappe in de Tour de France. Rob verspreidt de boodschap van de positieve, sociale en mentale voordelen al jaren binnen het bedrijfsleven.

Hij wordt bijgestaan door Anne Gerritsma. Als beleidsmedewerker van de Raad van Bestuur bij de Sint Maartenskliniek kent Anne de doelgroep en hun complexe vraagstukken als geen ander.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

De Raad van Toezicht van de Maartens Foundation bestaat uit:

Mr. M. Slinkman
Burgemeester Berg en Dal

Mr. K. Mous
Dirkzwager Advocaten

Prof. Dr. M. Van Houdenhoven
Voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek