Organisatie

Wij brengen Geluk in Beweging

De Maartens Foundation helpt kinderen, jongeren en volwassenen na hun ziekenhuisperiode volop in het leven te staan, doelen te stellen en successen te vieren. Dit doen we met een team van bevlogen deskundigen, aan de hand van ons programma ‘Geluk in Beweging.’

Over ons

Het initiatief voor de Maartens Foundation ontstaat in 2019 vanuit de Sint Maartenskliniek. Directie en medewerkers zien hoe leven met een beperking op het gebied van houding en beweging ingrijpt op het bestaan van mensen. Veel van hen kunnen niet meedoen aan de samenleving zoals ze graag willen. Na de revalidatie in het ziekenhuis moet de revalidant zijn of haar ‘nieuwe leven’ vormgeven. Juist in deze fase zijn deskundige adviezen, hulp en coaching belangrijk. Het aanbod voor ondersteuning is vaak onvoldoende, onoverzichtelijk en/of moeilijk bereikbaar. Dit bovendien in een zorgstelsel dat steeds meer van de patiënten verwacht dat ze zichzelf redden. Naar aanleiding hiervan brengen ervaringsdeskundigen, artsen, therapeuten, zorgmanagers, veronal trainers, sportwetenschappers, en voedingsdeskundigen hun inzichten, ervaringen en motivatie samen in de landelijk opererende Maartens Foundation.

Directeur Maartens Foundation

Rob Harmeling

‘Ex-revalidanten zijn volledig op zichzelf aangewezen. Te vaak leidt dit tot vastlopen, frustraties en een beschadigd zelfbeeld. Dit mogen we niet toestaan. Dat kan anders.’ Rob is - vanaf het allereerste begin in 2019 – betrokken als directeur van de Maartens Foundation. Als ex-profwielrenner is hij ervaringsdeskundig op het gebied van doelen stellen en hindernissen nemen. Niet vreemd dus dat je af en toe termen uit de wielerwereld tegenkomt. Daarnaast is hij een inspirator en verbinder. Inmiddels heeft hij een team van bevlogen professionals en vrijwilligers om zich heen verzameld.

Neem contact met Anne op

Beleidsmedewerker Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek

Anne Gerritsma

‘Geluk in Beweging is kijken naar wat er wél kan: een positieve blik, een lach en een traan.’ Vanuit haar werk kent Anne de complexe vraagstukken van de doelgroep als geen ander. Ze haalde haar master Biomedische Wetenschappen in 2014 en werkt alweer ruim 7 jaar in de Sint Maartenskliniek, een ziekenhuis voor bijzondere vraagstukken op het gebied van reumatologie, orthopedie, revalidatie en pijnbestrijding. Haar kennis is up-to-date en ze beschikt over een professioneel netwerk.

Neem contact met Anne op

‘Revalideren is topsport. Eenmaal thuis begint de wedstrijd pas echt’

Rob Harmeling

Visie

De Maartens Foundation wil revalidanten met een beperking op het gebied van houding en beweging ondersteunen. Als verbindende schakel tussen de afronding van de poliklinische behandeling en het oppakken van het ‘nieuwe gewone leven’. We willen het persoonlijke geluk, de fysieke en mentale gezondheid en de maatschappelijke integratie stimuleren.

Missie

De Maartens Foundation wil kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking op het gebied van houding en beweging ondersteunen na de ziekenhuisperiode. Als teamcoach van de revalidant en zijn of haar familie en vrienden. Als aanjager van deskundigheid en activiteiten die de doelgroep verder helpen. Als brug voor organisaties en bedrijven die een bijdrage kunnen leveren. De hoofddoelstelling wordt op verschillende manieren gerealiseerd.

Meer over de hoofddoelstelling

Geluk in Beweging rust op 5 pijlers

Besteding van inkomsten

De Maartens Foundation is opgericht met als doel: de fysieke en mentale gezondheid stimuleren van mensen met een beperking op het gebied van houding en beweging, die niet wordt gefinancierd uit reguliere zorg-budgetten. De uitgaven van de stichting zijn gericht op het uitvoeren van haar maatschappelijke doelstellingen. We besteden het geld aan de programma’s en initiatieven van Geluk in Beweging. Met het plan Geluk in Beweging leveren we kennis en trainen, stimuleren en motiveren we de deelnemers. We verbinden deelnemers, teamgenoten en omgeving via workshops, clinics en events, onder begeleiding van professionele coaches en getrainde begeleiders. Op dit moment is de verwachting dat de stichting vanaf 2022 kan voorzien in een deel van de hulpvraag. De komende jaren wordt een verdere groei van de fondsenwerving en besteding verwacht.

Ontdek onze 5 pijlers

Het werven van gelden

De Maartens Foundation denkt aan verschillende fondsenwervingsactiviteiten om haar risico’s op de baten te spreiden. Dit gaat om de volgende mogelijkheden:

  • Aanvaaden van giften, schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Organiseren van evenementen
  • Donateurswerving;
  • Aanvragen van subsidies en andere bijdragen;
  • Collecten en Jubilea

Erfstellingen kan de stichting uitsluitend aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De stichting wil verschillende activiteiten organiseren om giften en schenkingen aan te trekken.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

De Raad van Toezicht van de Maartens Foundation bestaat uit:

Mr. M. Slinkman
Burgemeester Berg en Dal

Mr. K. Mous
Dirkzwager Advocaten

Prof. Dr. M. Van Houdenhoven
Voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek